ریپورتاژ آگهی در ویکی فودز بایگانی مهر ۱۳۹۵ :: دیگ سنگی

دیگ سنگی

اخبار مد | اخبار گردشگری | اخبار خودرو | اخبار فناوری

دیگ سنگی

اخبار مد | اخبار گردشگری | اخبار خودرو | اخبار فناوری

سلام. به وبلاگ دیگ سنگی خوش آمدید. در دیگ سنگی هدف بر آن است که از گوشه و کنار ایران و جهان، تازه ترین اخبار در هر زمینه ای را گردآوری کنیم و در اختیار خوانندگان قرار دهیم.

طبقه بندی موضوعی

۱۷ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

اثر گروه ها در سازمانها

سازمان ها باید گروه هایی داشته باشند که در درون خود خوب عمل کنند بدین معنا که اعضای گروه در انجام کارهای مهم گروهی با یکدیگر خوب کار کنند. گذشته گروه های ماری سازمان باید در بعد بیرونی یعنی در رابطه با یکدیگر نیز خوب عمل کنند. به عبارت دیگر فعالیت های هر گروه باید حمایت کننده سایر گروه ها در خدمت به سازمان به عنوان یک کل باشد. یکی از مسئولیت های مهم مدیریت کمک به گروه ها در انجام خوب وظایف درونی و بیرونی خود است. مدیران خوب از عهده ی این مسئولیت به خوبی برآمده و به گروه ها کمک می کنند تا استعداد کامل خود را به عنوان منابع انسانی ضروری سازمان به منصه ی ظهور برسانند. یعنی مدیران خوب توان شناخت و مدیریت پویایی گروهی و میان گروهی را دارند.
پویایی و اثربخشی گروهی

گروه می تواند تاثیر عمده ای بر نگرش ها و رفتارهای کاری اعضایش بگذارد. گروه خواه برای کار شکل گرفته باشد یا برای دوستی تشکیل شده باشد دری را برای کسب هدف های سازمانی می گشاید. این در، بنا به ماهیت دقیق گروه و پویایی میان گروهی، کی تواند باز یا بسته، سازنده یا مخرب باشد.


اگر گروه به عنوان یک سستم باز در نظر گرفته شودبخش از اثربخشی آن به خوب کار کردن اعضای آن با یکدیگر، در به کار گیری ورودی ها در دسترس، به منظور انجام کارهای مهم بستگی دارد. این نکته توجه مدیر را به سوی پویایی گروهی نیروهای فعال گروه که بر عملکرد کاری و نگهداری منابع انسانی اثر دارد، جلب می کند. اگر گروه سیستم بازی است که منابع ورودی را به محصولات یا خدمات تبدیل می کند، پویایی گروه، فراگردهایی است که از طریق آنها این تبدیل تحقق می یابد. از این رو در مباحث رفتار سازمانی و مدیریت واژه ی " فراگرد گروهی" و " پویایی گروهی " به جای هم به کار رفته و نشان دهنده ی عملیات درون هر گروه است.


گروه ها در سازمان

هنگامی که به استخدام یک سازمان در آیید، در خواهید یافت که در سازمان ها، گروه های مختلفی تشکیل می شوند که شما نیز ممکن است به عضو چندین گروه نیز در آیید. گروه های رسمی که تحصیل هدف سازمانی را تسهیل می کند و گروه های غیر رسمی که به صورت قوانین نانوشته میان افراد با خصوصیات مشترک پدید می آیند.

انواع گروه های رسمی و غیر رسمی


گروه گرداننده ( گروه کارکردی) گروهی است که مرکب از سرپرست و کارکنانی که به او گزارش می دهند. عضویت در گروه گرداننده به وسیله ی نمودار سازمانی مشخص می شود، برای مثال در یک دانشکده، مدیر گروه و نه عضو هیات علمی آن گروه، یک گروه گرداننده را تشکیل می دهند. به گروه های کارکردی، سنگ بنای اساسی سازمان ها هستند. این گروه ها اغلب واحد، تیم یا بخش نامیده می شوند.

گروه کار، مرکب از افرادی است که با هم بر روی یک کار مشترک فعالیت می کنند. آنان به وسیله کاری که انجام میدهند شکل یافته اند. در صورتی که تمامی اعضای یک گروه کار از اعضای یک بخش و سرپرست آن تشکیل شده باشد میتوان آن گروه کار را گروه " گرداننده" نیز نامید. اما برخی از گروه های کارشامل اعضایی هستند که به سرپرستان متفاوتی گزارش می دهند. در هر صورت " گروه های کار " و " گروه های گرداننده " گروه هایی هستند که افراد به طور معمول هنگام صحبت و گفتگو با دیگران به عنوان " گروه کار من" ، " همکاران من " یا " دوستان من در سر کار " به آنان اشاره می کنند.
بسیاری از سازمان ها گروه های کار دیگری نیز مانند گروه ضربت ( گروه کار ویژه) ، گروه پروژه و انواع شوراها یا کمیته ها را ایجاد می کنند. گروه ضربت به گروهی گفته می شود که به طور موقت برای کسب هدف ویژه یا حل یک مساله خاص شکل می گیرد. گروه های پروژه نیز برای انجام یک پروژه خاص ایجاد می شوند و چرخه ی حیات گروه پروژه به طور معمول بر چرخه ی حیات پروژه منطبق است. شوراها( کمیته ها) به طور معمول خارج از ساختار گروه گرداننده، برخی حل مسائلی که به وقوع می پیوندد ایجاد می شوند و چرخه ی حیات یک شورا می تواند نسبتا بلند مدت یا کوتاه مدت باشد شوراهای پایدار نسبتا دائمی هستند و با چرخش اعضای آن به حیات خود تداوم می بخشند.

پیش ار این درباره ی دو نوع معمول گروه های غیر رسمی یعنی گروه های دوستی و گروه های ذی نفع بحث شد. اکنون به گروه های مرجع پرداخته می شود. گروه مرجع به گروهی گفته می شود که فرد خود را به منظور شکل دهی نظریات، تصمیم گیری یا چگونگی عمل، با آن گروه ارزیابی و تعیین هویت می کند.

برخی از گروه های مرجع بر اساس ویژگی های شخصی آشکار مانند نژاد یا جنسیت است و سایر گروه های مرجع ممکن است مبتنی بر نگرش ها و علایق مشترک مانند مذهب، سیاست، طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات و مانند آن است. گروه های مرجع هر شخص دو کارکرد اصلی دارند: اول اینکه باورها و رفتارهای اعضای گروه مرجع استانداردی را برای فرد فراهم می آورد تا قضاوت ها و تصمیم های خود را بر آن بنا نهد. دوم اینکه گروه های مرجه هنجار هایی را ارئه می دهند که رفتار اجتماعی افراد را توجیه می کند. اگر نگرش ها، ارزش ها و رفتار فرد با هنجار های گروه مرجع انطباق داشته باشد، موجب خرسندی وی می شود. در سطح سازمانی تاثیر گروه مرجع بر انسجام ، وفاداری و نگرش های افراد تضادهای میان مدیریت و کارکنان بسیار زیاد خواهد بود.

حالات من - بخش دوم

در مطلب قبیل درباه ی حالات من که در افراد وجود دارد سخت گفتیم و من والدینی را که در افراد ممکن است غالب باشد را شرح دادیم. امروز در این مطلب به معرفی سایر حالات من در افراد خواهیم پرداخت.


حالات من بزرگسالی رفتاری بر می انگیزد که صرفا می تواند به عنوان رفتار منطقی، معقول، گویا و غیر احساسی تعریف شود. رفتار نشات گرفته از حالت من بزرگسالی با تحلیل های فرد و قدرت حل مساله و تصمیم گیری منطقی وی شناخته می شود. افرادی که براساس حالت من بزرگسالی عمل می کنند، محتوای احساسی حال من کودکی و محتوای ارزشگذاری شده حالت من والدینی خود را گرفته و سپس با واقیعیت های دنیای خارجی مقابله می کنند. این افراد قبل از دست زدن به هر رفتاری، بدیل های رفتاری خود و احتمال موفقیت هر بدیل و ارزشهای حاکم بر جامعه را مورد بررسی قرار می دهند.همان طور که اشاره شد، حالت من کودکی با رفتارهایی که به هنگام واکنش احساس فرد پدیدرا می شود همراه است. حالت من کودکی هر شخص دارای انگیزه های آنی و طبیعی و نگرش های فرا گرفته شده از تجربیات کودکی می باشد. نظریه پردازان مراوده ای شکلهای متعددی از حالت من کودکی را مورد بحث قرار داده اند . در اینجا دو نوع از حالت های من کودکی اشاره می شود: " من کودکی شاد" و " من کودکی مخرب". افرادی که رفتارشان از حالت نوع اول می باشد کارهایی را انجام میدهند که به آن تمایلی قبلی دارند، ولی رفتارشان لطمه ای به کسی یا چیزی وارد نمی آورد، افرادی که در حالت من کودکی مخرب هستند نیز کارهایی را انجام می دهند که تمایل دارند، ولی رفتارشان به خودشان، محیط یا دیگران صدمه می زند. در شناخت تفاوت میان این دو حالت من کودکی باید به خاطر داشت که رفتار به خودی خود شاد یا مخرب نیست بلکه مراودهیا بازخور دیگران چنین می باشد. برای مثال اگر حسن کارش نقشه کشی باشد و در هنگام کار آواز بخواند، این حالت می تواند از من کودکی شاد او نشات گرفته باشد ولی اگر احمد به او بگوید که آواز خواندنش مزاحم کار وی می شود و او همچنان به خواندن ادامه دهد، از حالت من کودکی شاد به حالت من کودکی مخرب انتقال یافته است.


یک شکل از حالت من کودکی مخرب ، من کودکی ناسازگار می باشد، هنگامی که این حالت بر افراد چیره می شود، به سخنان کسانی که به آنان می گوید چه بکنند، گوش نخاهند داد، آنان یا به طور آشکار با انتخاب موضعمنفی طغیان می کنند یا زیرکانه ، با فراموش کاری ،خد را به گیج زدن، یا به تعویق انداختن از انجام چیزی که از آنان میخواهند انجام دهند طقره می روند. افرادی که در الت من کودکی مخرب ناسازگار رفتار می کنند آنچه را که شخص مقتدری از آنان می خواهد انجام دهند، حتی اگر منطقی هم باشد انجام نخواهند داد.
شکل دیگر حالت من کودکی مخرب، من کودکی ناسازگار می باشد. وقتی که خاستگاه رفتار افراد این حالت من باشد، آنچه را که دیگران از آنان بخواهند انجام می دهند.. البته اگر دلشان بخواهد و انجام خواسته های دیگران از نظرشان منطقی باشد آنها ا انجام خواهند داد. در چنین موردی، من کودکی سازگار به عنوان شکلی از من کودکی شاد در دسته بندی خواهد آمد، زیرا رفتار فرد به دیگران لطمه ای نخواهد زد و برای خود و محیطش مخرب محسوب نمی شود. از آنجا که من کودکی سازگار با گذشت زمان فرد را مطیع مض بار می آورد حتی هنگامی که خواسته های دیگران منطقی نباشد او اطاعت می کند ،ازاین رو برای خود فرد مخرب خواهد بود. این افراد به وابسته بودن، بیشتر تمایل نشان می دهند تا مستقل شدن، هنگامی که این امر پیش آید، من کودکی سازگار ، شکلی از من کودکی مخرب می شود.


برای این افراد، داشتن یک حالت من کودکی فعال، که یکنواخت، احساسی و گاهی وابسته باشد نشانه سلامت است.

رفتار نشات گرفته از حالت من بزرگسالی با رفتار برانگیخته شده از حالت من کودکی بسیار متفاوت است. رفتار نشات گرفته از من کودکی حالت واکنشی دارد، چیزی رخ می دهد و شخص خیلی زود پاسخ می دهد. آنچه رخ می دهد، به طور ذهنی پردازش نمی شود. تقریبا ماننداین است که از یک گوش رفته، سرعت گرفته و از گوش دیگر خارج شود. اما رفتار ناشی از حالت من بزرگسالی واکنش فوری نسبت به چیزی نسبت، بلکه صرفا حاصل اندیشه و ارزیابی آگاهانه است.

حالات من و من والدینی

حالات من یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی است. ( کتاب های روانشناسی را میتوانید با مراجعه به لینک زیر دانلود و یا خریداری کنید       http://fidibo.com/books/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA .) مفهوم " من " را از ابهام فرویدی بیرون آورده و به زبانی بیان داشته اند که هر کس بدون اینکه روانکاو آموزش ددیه ای باشد، آن را دریافته و در شناخت " چرایی رفتار" آدمیان به کار گیرد. در این سبک تحلیل به مجموع هر کنش و واکنش یک مراوده می گویند، برای مثال اگر مدیری به یکی از کارکنان بگوید:" واقعا کارت را خوب انجا داده ای " و او نیز در پاسخ بگوید:" متشکرم" مجوعه این کنش و واکنش یک مراوده است.


مراوده گاهی بیرونی است و دیگران مخاطب هستند و گاهی درونی است که در این حالت آدمی خود را مخاطب قرار می دهد. برای مثال اگر ناگهان انگیزه ای در ذهن ما ایجاد شود که چیزی به کسی بگوییم ممکن است از درون صدایی بشنیم که به ما میگوید" نه این کار را نکن" . این خطاب ها تصوری که در ذهن صورت می گیرد حالت های " من " نامیده می شود.
از سویی شخصیت هر فرد مجموعه ای از الگوهای رفتاری است که طی زمان شکل گرفته و به صورت عادی در آمده است و دیگران به تدریج آن مجموعه را شناساننده و معروف وی در نظر میگیرند. این الگوهای رفتاری در اثر ترکیبات مختلفی از سه حالت " من " شکل میگیرد.


حالان عبارتند از : من والدینی، من بزرگسالی و من کودکی. ناگفته نماند که این مفهاهیم در اینجا معانی خاصی دارند. همانگونه که یک بزرگسال این من ها را دارد، یک کودک سه ساله نیز تمامی این من ها را در خود دارد. بنابراین باید این نکته را در نظر داشت که این حالات من هیچ ارتباطی با سن تقویمی آدم ها ندارد بلکه با سن روانی آنان سر و کار دارد. هر چند که نمیتوانیم این حالت های من را به طورمستقیم مشاهده کنیم ولی با ملاحظه رفتار می توانیم پی ببریم که در آن لحظه کدامیک از سه حالت من بر فرد حاکمیت دارد.حالت من والدینی نتیجه پیام هایی است که انسان ها از والدین، برادران و خواهران بزرگتر، معلمین مدرسه، مربیان تربیتی، و سایر افراد صاحب نفوذ در طول دوران اولیه زندگی می پذیرند. این پیام ها را میتوان به صورت نوراهایی فرض کرد که در جای مناسبی در ذهن ثبت و ضبط شده و آماده چخش می باشند، آنچه شما باید انجام دهید این است که مانند گرفتن شماره تلفن دکمه را به درستی فشار داده و پیام را دریافت نمایید. بدین ترتیب هنگامی که کسی از نظر ذهنی" نوارهای قدیمی" دوران کودکی را دوباره پخش میکند، تحت حالت " من والدینی" عمل میکند. مطالبی مانند این کار درست است، این کار بد است، و باید ها و نباید ها.


بنابراین می توان گفت من والدینی قسمت ارزشیاب ما است، که رفتار ارزشگذاری شده ای را بر می انگیزد، ولی باید به خاطر داشت که این رفتار ارزشگذاری شده ضرورتا دارای ارزش واقعی نبوده بلکه " ارزش آموخته شده " می باشند.


من والدینی بر دو نوع است" پرورشی و عیبجو. من والدینی پرورشی آن قسمت از شخصیت یک فرد است که دیگران را درک کرده ، به آنها توجه دارد. رفتار نشات گرفته از من والدینی پرورشی ممکن است رفتار دیگران را جهت بدهد ولی آنان را تحقیر نکرده و احساس نادرست بودن به آنها نمی دهد.


من والدینی عیبجو بر رفتار و همچنین شخصیت افراد حله می کند و در واقع این احساس را به افراد می دهد که نه تنها رفتارشان خوب نیست بلکه ذاتا نیز خوب نیستند.وقتی که افراد در حالت من والدینی عیبجو هستند، بسیار ارزشیاب و قضاوت گرند. آنان همیشه با به کار بردن کلماتی نظیر " بهتر است " و یا "باید" آماده پاسخگویی به چیزهایی هستند که دیگران میشنوند . این افراد با حالت من والیدینی عیبجوی شدید باید ها و نباید هایی را برای دیگران و همچنین برای خود قائل هستند.


شناخت خود و افراد میتواند بهبهبود روابط کمک بسیاری کند و این راه تنها با مطالعه و کند و کاو در خود اجرا خواهد شد. در مطالب آتی به سایر حالات من نیز خواهیم پرداهت.

کار و رضایت از زندگی

آنچه حائز اهمین است، تلفیق زندگی کاری و خانوادگی است، هر روز رابطه میان رضایت شغلی و رضایت از زندگی خانوادگی از لحاظ روندهای جمعیت شناسی مهمتر می شود، برای مثال افزایش تعداد خامها در نیروی کار افزایش درصد بچه های پیش دبستانی، افزایش تعداد زوجهایی که دو شغل دارند و مسن تر شدن جمعیت کشور، فشار وارد شده برای ایجاد تعادل اثربخش میان مسائل زندگی کاری و خانوادگی را افزایش می دهد. هنگامی که زندگی شخصی و کاری افراد با هم سازگار باشد آنان شادتر و راضی تر خواهند بود. ناگفته نماند که رضایت شغلی تحت تاثیر عوامل غیر شغلی نیز قرار دارد.پژوهشها همچنین نشان می دهد که در میان افرادی که برای کار ارزش قائلند و تحصیلات عالی و درآمد بیشتری دارند، رابطه میان رضایت شغلی و رضایت از زندگی قوی تر است. همان طور که گفته می شود، تعامل دو سویه میان رضایت شغلی  رضایت از زندگی بر کیفیت کلی زندگی فرد و در نتیجه بر سلامت جسمی و روانی وی اثر دارد.


ناگفته نماند جداول زمانی گوناگون کار، انعطاف بیشتری به کارکنان در تضاد میان تقاضاهای کار و تقاضاهای زندگی خانوادگی می دهد. گزینه های معمول در تنظیم برنامه زمان کار شامل " برنامه کار منعطف"، " فشرده کاری" ، " نوبت کاری" و " مبادل کامپیوتری " است. برنامه کاری منعطف این امکان را به کارکنان می دهد که زمان شروع و خاتمه کار روزانه خود را در یک فاصلهمعین انتخاب نمایند. ولی هه کارکنان باید ساعاتی را به طور همزمان در محل کار حاضر باشند. در برنامه فشرده کاری، کارکنان به طور تقریب چهل ساعت کار ار در کمتر از پنج روز به دو صورت انجام میدهند. چهل ساعت کار در چهار روز یا سی و هشت ساعت کار در سه روز انجام می پذیرد. در نوبت کاری، یک کار تمام وقت را به گونه ای سازماندهی می کنند که به وسیله دو نفر کارمند پاره وقت انجام شود. بدین ترتیب کار به وسیله هر فرد ظرف سه و نیم روز در هفته انجام میشود. نوبت کاری در پست های حرفه ای مانند بانک، بیمه، مراکز آموزش و کتابخانه معمول است. در برنامه مباله کامپیوتری، دریافت و ارسال مار در خانه با استفاده از یک رابط که کامپیوتر خانه را به محل مار وصل می نماید، صورت می پذیرد. افرادی که به طور تمام وقت کار می کنند به طور معمول دو روز در خانه و سه روز ر محل کار انجام وظیفه می کنندو برنامه مبادله کامپیوتری در مشاغلی که بیشتر با پردازی اطلاعات سر و کار دارد معمول است. در سال 1990 حدود4/3 میلیون کارگر در بیش از 350 سازمان در برنامه های رسمی مبادله کامپیوتری شرکت داشتند.


امروز به دلیل بسیاری از موارد از جمله مشغله های زندگی و هزینه های رفت و آمد، بسیاری از افراد به خصوص خانم های متاهل و افرادی که مشغول به تحصیل هستند، مایلند تا به دورکاری و یا همان کار در خانه مشغول باشند و یا از همان مبادله کامپیوتری بهره مند شوند. اگر شما نیز جز همین افراد هستید میتوانید با مراجعه به پونیشا، کار مورد علاقه ی خود را انتخاب کنید و در منزل کار کنید.زبان رفتار خود را بشناسید

زبان رفتار زبان حال احساس، عواطف و هیجانات ماست. در حقیقت همه روزه با ملاحظه حالت ها، تغییرات قیافه، لحن صدا و حرکات بدن دیگران به طور غیر ارادی ذهن آنها را می خوانیم و با یک چشم به هم زدن درک می کنیم که یک فرد چه احساسی نسبت به ما دارد و آیا قابل اعتماد هست یا خیر. استفاده ی غیر ارادی و خودجوش از هر مهارتی خبرگی می طلبد . نظر به اینکه حدود شصت وپنج درصد از پیام ما به هنگام سخن گفتن ازطریق حالات و حرکات منتقل می شود، آموختن زبان رفتار و مهارت درآن بسیار سودمند و مفید است.  به بیانی دیگر، با آگاهی از تعدادی از نشان ها، علایم و یا نهادهای این زبان می توانیم ارتباطات بیشترو بهتری را با دیگران برقرار کنیم و مطمئن شویم که حالات و حرکات و طرز نگاه ها با پیام های مورد نظرمان هماهنگ است. می توانیم راحت تر دیگران را برای برقراری رابطه به سوی خود جذب کنیم. میتوانیم اختلاف نظر، سوئ تفاهم و آغاز هر تعارضی را پیشاپیش تشخیص دهیم.
میتوانیم حمایت، توافق و دلگرمی را دریابیم. می توانیم این توانایی را در خود تقویت کنیم که چه زمانی سخن آغاز کنیم و چه زمانی مهر سکوت بر لب زنیم و چه زمانی برای توافق اصرار ورزیم و چه وقت در انتظار بهترین فرصت ها باشیم. چه وقت فشار اعمال کنیم و چه وقت از مقاومت دست بشوییم. رفتار ما اغلب ناخودآگاه با دیگران سخ می گوید. اگرچه زبان رفتر کامل ترین وسیله ی ارتباطی نیست اما اغلب روشن تر از زبان کلمات، سخن می گوید. چرا که زبان احساسات و عواطف است. اگر رفتار خود را تحت کنترل در آوریم و به عکس با زیر نظر گرفتن اعمال رفتاری دیگران ذهنشان را بخوانیم ، میتوانیم رابطه های موثرتری برقرار کنیم.


زبان رفتار از درون آغاز می شود. اساس و شالوده ی شخصیت، رفتار و موفقیت ما در زندگی ناشی از تصویری است که در ذهن از خود ساخته ایم. این تصویر محدوده ی گفتار و اعمال ما را تعیین می کند. انتظارات و توقعاتی که از خود داریم، رفاه و آسایشی که برای خود می طلبیم و خلاصه ارزشی که برای خود قائلیم، همگی تجلی این تصویر است.
در واقع قبل از اینکه شخص کارآمد یا بی کفایت، کمرو یا وقیح، باهوش یا کودن باشد، تصویری از این رفتار و حرکات در ضمیر نمه هوشیارش نقش می بندد. طبیعی است که برای ایجاد هرگونه تغییری در زندگی، نخست باید به گونه ای بر روی خودانگاره خویش کار کنیم، به آن نمود دهیم و آن را بهبود بخشیم.


بهترین شیوه برای تعیین عزت نفس، گوش دادن به کلام درونی است، کلامی که به طور غیر ارادی در طول روز از ذهن شما می گذرد. تمرین زیر فرصتی را برایتان فراهم می کند که به مرور نجواهای باطنی بپردازید و عزت نفس خود را تعیین کنید. با خود چه می گویید؟


وقتی که در مقابل همکاران خود مرتکب اشتباه می شوید.
وقتی که برای اولین بار کاری را انجام می دهید و آن را مشکل می یابید.
وقتی فراموش می کنید کاری را که قول داده اید انجام دهید.
وقتی وارد جلسه ای می شوید و هیچکدام از حاضرین را نمیشناسید.
وقتی رئیستان شما را صدا می زند و شما علت آن را نمیدانید.
وقتی هنگام راه رفتن نمیتوانید تعادل خود را حفظ کنید و به اصطلاح سکندی می خورید.
وقتی برای یک ملاقات مهم، احساس می کنید که دارد دیرتان می شود.
وقتی نمیتوانید حساب دریافت و پرداخت را در دسته پک خود تراز کنید.
وقتی کاری را به نحو شایسته ای انجام داده اید.


گفت و گوی درونی شما حاوی چه پیام هایی است؟ آیا پیام هایی منفی و محدود کننده برای خود ارسال می دارید و یا پیام های انرژی زا و نیرو دهنده؟ خواه درست بیندیشید و یا غلط فکر کنید، شما همیشه به افکار خود اعتقاد دارید. برای اینکه بتوانید به زبان رفتار خود مسیر درستی ببخشید، نیاز است تا کتاب های روانشناسی را مطالعه کنید، خود را بهتر بشناسید و با سبک های صحیح زبان رفتار آشنا شوید.

آپارتمان های کوچک و فشرده ی دنیا

روز به روز بر میزان جمعیت کره ی زمین افزوده میشود و چیزی بر وسعت زمین افزوده نمیشود، به همین علت آپارتمان ها و خانه هایی که در آنها زندگی کنیم، روز به روز کوچکتر میشوند. این فشردگی خانه ها در سراسر دنیا فراگیر شده است به گونه ای که برخی از این خانه ها به قدری کوچک هستند که شاید زندگی را کمی مختل کنند.

برخی از این خانه های فشرده نامرتب و نازیبا هستند اما در میان این خانه ها، بعضا خانه های زیبایی دیده میشود. در ادامه ی مطلب توجه شما را به تصاویری از این خانه ها جلب می کنیم:
با کیس جدید آیفون 7 آشنا شوید

هنگامی که آیفون های پر طرفدار به بازار عرضه میشوند، بسیاری از ویژگی های اضافه و یا کاسته شده در هر سری ، سبب میشود تا کمپانی ها برای رفع مشکلات و تعارضاتی که کاربران آنها را نمیپسندند در سری های بعدی اقدام کنند.


امروز با ورود آیفون 7 به بازار، شاهد آن هستیم که جک هدف در سری جدید این موبایل حذف شده است و این مضوع فرصتی را برای کمپانی های تولید کننده لوازم جانبی فراهم کرده است که بتوانند راهکارهای خلاقانه ای برای این که این درگاه پرکاربرد و پرطرفدار را به این تلفن های هوشمند بازگردانند، ارائه دهند. به همین دلیل کیس محافظ Fuze به این دلیل تولید شده است تا بتواند این راهکار خلاقانه را به این گوشی برگرداند و ضمنا یک باتری اضافه نیز برای آیفون 7 شما فراهم آورد.


سری جدید آیفون فاقد جک 3.5 میلی متری است و ضمنا راهکارهای جدیدی برای جایگزین کردن هدفون های قدیمی ارائه کرده است، اما اگر شما دوست نداشته باشید از این راه کارهای جدید استفاده کنید، میتوانید از Fuze استفاده کنید ، البته باید این نکته را متذکر شد که ضخامت این قاب زیاد است.


درون این قاب و محفظه ، یک باتری 2400 میلی آمپر ساعتی قرار گرفته است که البته برای آیفون 7 پلاسف این باتری اضافه ظرفیت 3600 میل آمپر ساعت را دارد. علاوه بر این که جک هدفون ۳.۵ میلی متری را در کنار یک درگاه لایتنینگ برای شما فراهم می کند، با این وجود میتوانید اطمینان داشته باشید بدون انکه شارژ موبایل خود را از دست دهید میتوانید به موسیقی دلخواه خود گوش دهید.
نکته ی دیگری که در ارتبا با Fuze  وجود دارد که این سری ضد آب نیست و مایعات به راحتی میتوانند به باتری و درگاه های آن آُسیب رسانند. البته رنگ بندی های متنوع و زیبای این قاب میتواند بر جذابیت استفاده از آن بیفزاید. علاوه بر این که جک هدفون ۳.۵ میلی متری را در کنار یک درگاه لایتنینگ برای شما فراهم می کند. این سری از کیس جدید آیفون 7 برای مدت محدودی به قیمت 59 دلار عرضه میشود و پس از آن این قیمت به 69 دلار افزایش خواهد یافت.
هنوز یک هفته ی کامل از انتشار رسمی بازی فیفا 17 نگذشته، اما استقبال از این بازی به حدی بوده است که سرورهای آن از کار افتاده اند. جالب است بدانید که بازی FIFA 17 فعلا تنها در آمریکای شمالی عرضه شده است و کسی نمی داند که اگر محدوده ی عرضه ی این بازی وسیع تر می بود، چه بر سر سرورهای آن می آمد.البته این روزها از کار افتادن سرورهای چند روز پس از عرضه ی بازی ها به یک جور مد و روال طبیعی تبدیل گردیده است. اما با توجه به اینکه مخاطب اصلی مجموعه بازی‌های FIFA، کشورهای اروپایی و به صور خاص کشور انگلستان می باشد، نمی‌دانیم زمانی که بازی در این نواحی عرضه می‌شود، قرار است با چه مشکلاتی روبرو باشیم.باید ذکر کنیم که بخش آنلاین مجموعه بازی‌های FIFA، پیش از این نیز با مشکلاتی همراه بوده است؛ طوری که کمپانی بازی‌سازی EA Sports  یک صفحه‌ی رسمی برای اعلام وضعیت سرورهای فیفا درست کرده است. این بازی‌ها هم‌چنین Match-Making خوبی ندارند، یعنی بازیکنان به درستی در بخش آنلاین مقابل هم قرار داده نمی‌شوند و ممکن است بازی کننده‌های خیلی قوی، به بازی ‌کننده‌هایی که تازه کارند و مهارت خوبی ندارند، برخورد کنند.


خطاهای بروز کننده در ارتباطات

اینکه باید در برقراری ارتباط دقت کرد برای همه لازم است. اینکه فرض کنید برای استخدام به سازمانی مراجعه کنید، این تنها کارمند نیست که باید در انتخاب تکنیک ها و مهارت های ارتباطاتی دقت کند، بلکه کارفرما نیز میبایست به همین نکات دقت کند. نه تنها در مرحله ی استخدام، بلکه در تمامی مراحل کار و یا حتی داشتن یک ارتباط ساده، باید دقت خود را حفظ کرد.بسیاری از مردم در طول روز در معاشرت با دیگران مرتکب خطاهاط مخرب ارتباطی میشوند. حاصل چنین خطاهایی چیزی جز خشم و غضب، حدس و گمان، سوئ تفاهم، ناکامی، و قطع کامل روابط نیست. متاسفانه ما همه روزه شاهد ارتکاب این خطاها د راطراف خودهستیم و این خود باعث می شود که ارتکاب آنها در نظر ما آسان جلوه کند. با این حال اگر مایلید شما با دیگرا موفقیت آمیز باشد، باید هوشیارانه از آنها بپرهیزید. در ادامه ی مطلب به چند خطای ارتباطاتی خواهیم پرداخت.

از خود بپرسید آیا تا به حال خودتان مرتکب این اعمال خلاف ارتباطی شده اید؟ اگر جواب مثبت است چه وقت و در ارتباط با چه کسی بوده است؟


خطاهای ارتباطاتی موارد زیر هستند:


-    ارزیابی کردن:
یکی از بزرگترین خطاهای ارتباطاتی نشستن بر مسند قضاوت است و نشان دادن رای مثبت و منفی است که نسبت به افراد دارید، در این حالت شما خود را در مقامی قرار داده اید که صرفا از عاقل تر بود و منطقی تر بود شما حکایت می کند، به خصوص اگر به کلی گویی بسنده کنید و به شرح و بسط موضوع اهمیت ندهید. کلی با فیهایی از قبیل " شما کارمند خوبی هستید" و یا " تو آدم نادانی هستی" هیچ گاه عبارات مفیدی نیستند. زیرا طرف مقابل احساس می کند که شما احاطه ی بیشتری بر اوضاع و احوال او دارید و به اصطلاح یک پله بالاتر از او هستید و در نتیجه این بنده نوازی به فاصله گرفتن بیشتر شما و او می انجامد.-    دلخوشی دادن:
از اظهار عبارات توخالی، دلخوش کننده و کلیشه ای اجتناب کنید. جملاتی از قبیل " فردا حالت کاملا خوب میشود" و " نگران نباش،پایان شب سیه سفید است" اظهار نظر های پوچی است که صرفا برای دلخوشی دادن و دلسوزی کردن فرد دیگر اظهار می شود. این روش ارتباطی بسیتر توهین آمیز است، زیرا تلویحا این را می رساند که شما دانایید و بر اوضاع و احوال فرد دیگر اشراف کامل دارید.


-    بر چسب زدن و نقش یک روانکاو را بازی کردن:
در محافل اجتماعی و در شرکت ها و سازمان ها احتمالا این جملات را بارها شنیده اید: " از گفته هایت معلوم است که با مسئولین اختلاف داری"، " مشکل تو این است.." ، " خیالاتی شدی" ، " به اندازیه ی کافی کار و تلاش می کنی" . این عبارات نمونه هایی از برچسب زدن است که منطقی بودن و عاقل بودن بیشتر ما را به رخ می کشد. بر چسب زدن به افراد و کارهای آنها بسیار مخرب است، زیرا با اینکه از صحت گفته اطمینان نداریم و به احتمال زیاد در ارزیابی خود به خطا می رویم، چنان رفتار می کنیم که پنداری به آنچه می گوییم اطمینان کامل داریم و در نتیجه در روابط خود با انواع مشکلات رو به رو میشویم.


-    گوشه و کنایه زدن:
وقتی گفته های شما از احساسات منفی تان رنگ میگیرد و با سخن نیشدار غرور و شخصیت کسی را جریحه دار می کنید. درواقع او را وادار کرده اید که در اولین فرصت به این ضربه ی کوبنده پاسخ بگوید و به این ترتیب راه هر گونه رابطه ی باز و سالم را مسدود کرده اید. حتی شوخی های کنایه آمیز نیز ممکن است به چنین نتایجی بینجامد. طعنه زدن نیز در ردیف لقب دادن، استهزا کردن و رسوا کردن قرار دارد و به همان نتایج هم منجر می شود.
این خطاها بخشی از خطاهای ارتباطاتی است که هر فردی در هر مقامی است می بایست برای حفظ رابطه و یا برقراری رابطه موثر، به آنها توجه کند.